Artyści w Naszym Ogrodzie

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi notkami o wszystkich artystach, którzy wzięli udział w naszym projekcie. Przy każdym z nich znajduje się również informacja, jakim jest kwiatem według horoskopu kwiatowego – przecież nie ma koncertu bez artystów, a ogrodu bez kwiatów!